Õppetükid Õppetunnid Töölehed

Kellele ja milleks »

1.peatükk: Suur suu »
1.õppetükk: Suu ülesanded
Esimeses peatükis tutvutakse suu ja selle põhiliste ülesannetega ning suuõõne erinevate osade ja nende funktsioonidega. Alustatakse õpimapi “Minu suu” koostamist. Teoreetilise osa kinnistamisel on abi
2.õppetükk: Suuõõne osad
Taustinfo õpetajale (ainult õpetajale)
Esimeses peatükis tutvutakse suu ja selle põhiliste ülesannetega ning suuõõne erinevate osade ja nende funktsioonidega. Alustatakse õpimapi “Minu suu” koostamist
Õppetund 1: Milleks on suu vajalik? (ainult õpetajale)
Mida saab suuga teha?
Õppetund 2: Mis on suu sees? (ainult õpetajale)
Uurime suu sisemust ja mängime 'suu peeglit'
Õppetund 3: Kuidas tegutseb suu söömisel (ainult õpetajale)
Söömise jälgimine
2.peatükk: Suu sisemus »
1.õppetükk: Hammaste tähtsus
2.õppetükk: Hammaste tüübid
3.õppetükk: Hammaste areng ja kasv
4.õppetükk: Hammaste ehitus
Taustinfo õpetajale (ainult õpetajale)
Teises peatükis tutvutakse suuõõne sisemusega, erinevate hambatüüpide ja nende funktsioonidega. Samuti õpitakse tundma hamba ehitust ning selgitatakse piima- ja jäävhammaste ning sülje tähtsust.
Õppetund 1: Uurime suu sisemust (ainult õpetajale)
Suu sisemuse uurimine (1. peatükis käsitletut kordav tunnitöö)
Õppetund 2: Hammaste areng ja tähtsus (ainult õpetajale)
Eesmärk: Suu ja hammaste ülesannete kordamine, hammaste tähtsuse selgitamine ja näitlikustamine. Piima- ja jäävhammaste arvu, lõikumise nende tähtsuse ja vahetumise selgitamine.
Õppetund 3: erinevad hammaste tüübid (ainult õpetajale)
Eesmärk: selgitada õpilastele erinavaid hammaste tüüpe ja nende ülesandeid
Õppetund 4: Hammaste ehitus (ainult õpetajale)
Eesmärgiks on selgitada õpilastele hamba ehitust - nii silmaga nähtavaid kui nähtamatuid osasid, nende nimetusi ja ülesandeid. Õppetunni tulemusel õpilased mõistavad, et hammas on eluskude.
3.peatükk: Kes elavad suus? »
1.õppetükk: Suubakterid
2.õppetükk: Hambakatt
3.õppetükk: Hambakaaries
4.õppetükk: Igemepõletik
Õppetund 1: Kes elavad suus? (ainult õpetajale)
Õppetund 2: Mida teevad bakterid suus? (ainult õpetajale)
Selgitatakse suubakterite elutegevust ja nende rolli suutervises
Katse: Bakterid meie ümber
Katse: Kaaries õunal (ainult õpetajale)
Taustinfo õpetajale (ainult õpetajale)
4.peatükk: Kuidas hoida suu tevist? »
1.õppetükk: Fluoriid
Fluoriid on oluline abimees hambakaariese ennetamisel!
2.õppetükk: Silandid
3.õppetükk: Hambasõbralik toitumine
4.õppetükk: Suuhügieen
Katse “Happerünnak ja muna” (ainult õpetajale)
Taustinfo õpetajale (ainult õpetajale)
Õppetund 1: Bakterid tööhoos (ainult õpetajale)
Selgitatakse bakterite ja toitumise mõju kaariese tekkes ning suuhügieeni olulisust ja teostamist