Õppetund 1: Milleks on suu vajalik?

25. okt 2014

Mida saab suuga teha?

Küsige õpilastelt, milleks on suu meile vajalik; milliseid ülesandeid suu täidab?

Kirjutage tahvlile kõik õpilaste antud vastused.
Julgustage neid nimetama mitmeid tegevusi.

Näidis nimekirjast, mis tahvlile võiks moodustuda:

närida
maitsta
rääkida
süüa
mäluda
juua
rüübata
imeda
hüüda
külmaga hambaid lõgistada

vilistada
sosistada
sülitada
mossitada
mängida puhkpilli
puhuda täis õhupalli
puhuda nätsumulli
kisada

suud avada ja sulgeda
naerda
nutta
laulda
suudelda
naeratada
hammustada
limpsida
karjuda

Järgmiseks jagage koos õpilastega nende poolt nimetatud suu ülesanded tabelisse järgnevalt

Teema visualiseerimiseks ja selgitamiseks võib kasutada alljärgnevaid võimalusi:

 • kinnitage tahvlile erinevate värvidega ringid, kuhu kirjutage õpilaste poolt nimetatud ja ringi pealkirjale vastavad suu tegevused. Säilitage neid klassi stendil.
 • koos liikumisega - igale lapsele kinnitada rinda teemakohased sõnad ja paluda neil leida teemale vastav ring (võimalus korrata teemat ka koos liikumisega näiteks kehalise kasvatuse tunnis)
 • paluge õpilastel fantaseerida kuidas nad saaksid end väljendada kui suud ei olekski olemas (vt pilti)

Poiss ilma suuta

 

Suu ülesanne rääkimisel

Eesmärk: suu erinevate osade tähtsuse selgitamine ja näitlikustamine rääkimisel

1. Selgitada suu erinevate osade (keele ja hammaste) osalemist, tähtsust ja koos töötamist järgmiste tegevuste abil:

 • Paluge õpilastel hoida oma keele otsa sõrmede vahel kinni ja öelda tähestikku nii, et keel üldse ei liiguks (vajalikud on paberrätikud sõrmede kuivatamiseks).
  Veenduge, et õpilased peseksid enne käed vee ja seebiga, kui nad oma keelt puudutavad.
 • Paluge õpilastel teeselda, et neil puuduvad hambad, selleks paluge neil katta oma hambad huultega ja lausuda tähestikku.

2. Keele ja hammaste tähtsuse üle arutlemiseks ja nendele tähelepanu juhtimiseks võib küsida järgnevaid küsimusi:

 • Miks oli keeruline hoida keelt paigal?
 • Miks oli keeruline öelda tähti, kui keel ei saanud liikuda?
 • Miks kõlasid tähed kummaliselt, kui katsime hambad huultega ja teesklesime, et meil ei ole hambaid?


3. Seleta õpilastele, et hääle ja häälikute moodustamiseks töötavad koos nii nende huuled, hambad kui keel. Selles veendumiseks sooritage järgnev ülesanne pinginaabrite vahel:

Üks õpilane lausub ühe tähe kaupa tähti, tehes iga tähe järel pausi, et kaaslane saaks korrata sama tähte. Mõlemad õpilased jälgivad vaheldumisi tähelepanelikult partneri huulte asendit ja keele liikumist erinevate tähtede lausumisel.


Seejuures paluge õpilastel pöörata tähelepanu järgnevatele asjadele:

 • milliste tähtede lausumisel peab huuli torutama
 • milliste tähtede lausumisel asub keele ots ülemiste eesmiste hammaste taga
 • millal sulguvad huuled tähe moodustamiseks
 • millal asub keel suupõhjas
 • paluge õpilastel lausuda ka “lal-lal-laa” ja “lm-lm-lm”, paluge neil tähele panna milliseid liigutusi keel ja huuled sel ajal teevad

 

Kodune töö:

 • Kirjutada lühijutt teemal: “Mida ma saan oma suuga teha”
 • Täita kirjatehnika leht “Mida saab suuga teha” ja lisada see “Minu suu” õpimapi vahele!

 Vaata lisaks | 1.peatükk: Suur suu
Õppetund 1: Milleks on suu vajalik?
NB! Meie leht kasutab küpsiseid (cookies) veebiliikluse analüüsimiseks ning kasutajakogemuse parandamiseks. Jätkates veebilehe kasutamist, nõustud küpsiste salvestamisega sinu arvutisse.
Suutervis
koolis
Kiku