Õppetund 3: erinevad hammaste tüübid

24. nov 2014

Eesmärk: selgitada õpilastele erinavaid hammaste tüüpe ja nende ülesandeid

Alusta teema järgnevalt:

Inimestel, sarnaselt teistele imetajatele, sealhulgas koerad ja kassid, on 2 komplekti hambaid.
Enamikul närilistel, ka nt. haidel ja muudel kaladel, on ainult üks komplekt hambaid, mis kasvavad pikemaks kogu elu jooksul.

Samuti on loomade hammaste kuju erinev inimeste hammastest, see on tingitud nende toidust. Nende hambad peavad suutma peenestada ka näiteks tugevaid konte, et neid neelata.

Loomade hammaste järgi on võimalik tuvastada, mis toidulised nad on. Näiteks liha söövatel loomadel on hästi arenenud kihvad, et toitu hoida ja rebida. Taimetoidulistel loomadel nagu lehmad ja hobused on aga hästi arenenud lõikehambad (et rohtu “lõigata”) ning lameda mälumispinnaga purihambad (selle peenestamiseks).

Ka meie - inimeste - hambad ei ole kõik ühesugused. Inimesel on nelja erinevat tüüpi hambaid.

Juhi õpilaste tähelepanu erinevustele hammaste vahel, paludes neil vaadeldes neid paarilise suus (seda on soovitav kasutada vanemate õpilaste puhul, kellel on suhu lõikunud ka juba erinevaid jäävhambaid). Näita õpilastele ka erinevate hamba tüüpide pilte töölehtedelt ja jaga neile teemapõhised prinditud töölehed õpimapi vahele lisamiseks ja täitmiseks (vt linke õppetunni lõpust). Olenevalt vanuseastmest vali kasutatav tööleht. Kasuta ka töölehte “Erinevad hammaste tüübid”.

Suuna erinevustele tähelepanu järgnevate selgitustega:

 • esihammastel on lame serv
 • silmahammastel on esileulatuvad tervad otsad ja kõige pikem juur
 • suu tagaosas asuvad hambad on suuremad ja laiemad

Lisaks erinevale välimusele on kõigil hammastel ka veidi erinevad ülesanded, mis jagunevad erinevate hamba kujude vahel. Me teame juba, et kõige tähtsam hammaste ülesanne on abistada meid söömisel. Uurime nüüd täpsemalt, kuidas me siis nende abil erinevaid söömisliigutusi teeme. Küsi:

 • “Mida me hammastega söömisel teeme?”
 • "Milliseid hambaid me näiteks õuna süües kõigepealt kasutame? Aga porgandi hammustamisel?"
 • "Milliseid hambaid me kasutame näiteks siis kui söök juba suus on?"

Suuna õpilasi nende vastuseid kuuldes nii, et kõlama jääksid kõik hammaste peamised ülesanded söömisel: hammustame (lõikame), närime (rebime) ja peenestame (mälume) toitu.

Vaatleme nüüd täpsemalt erinevaid hamba tüüpe ja nende ülesandeid söömisel. Näitlikusta lisaks oma juttu näidates peatüki põhiseid pilte õpetajale mõeldud töölehtedelt lk. 57, 61 - 63.

Palu üks õpilane vabatahtlikuks, kelle hambad klassi ees üle lugeda. Teisted õpilased võivad keelt või sõrmi kasutades oma hambad üle lugeda. Lugedes üle vabatahtliku õpilase hambad tehke kindlaks kolme tüüpi hambad:

 • mitu purihammast,
 • mitu silmahammast ehk kihva ja
 • mitu lõikehammast õpilase suus on.

Nüüd palu õpilastel arvutada mitu hammast mõlemas hambakaares kokku on.

Juhenda õpilasi leidma enda suus erivaid tüüpe hambaid ja selgita hammaste erinevaid ülesandeid:

 • Lõikehambad on eesmised hambad, neil on lame ja terav serv. Sellest tuleneb ka selle nimi - lõikeserv. Lõikehambad asetsevad nii ülemisel kui alumisel hambakaarel ees keskel ja kokku on neid 8: 4 alumisel ja 4 ülemisel hambakaarel. Nii nagu nimigi ütleb on nende ülesandeks toidu hammustamine ehk “lõikamine”.
 • Silmahambad ehk kaniinid asuvad kummalgi pool lõikehambaid. Silmahamba kroon on pikk ja keskelt terav ja seda teravat tippu nimetatakse köbrukeseks. Nende hammaste juured on pikad ja sügavale ulatuvad. Kokku on silmahambaid 4: 2 üleval ja 2 alumisel hambakaarel. Silmahammaste ülesandeks on toidu küljest tükkide hammustamine. Neid nimetatakse ka kaniinideks, mis tuleneb ladina keelsest koera nimetusest (Canis), kuna koertel ja paljudel kiskjatel on need hambad väga hästi arenenud ja nende abil rebivad nad suurema tüki küljest väiksema, mida mäluvad ja peenestavad tagahammastega. Samamoodi teeb ka inimene.
 • Hambaid, mis asuvad suu tagaosas nimetatakse purihammasteks. Mida kaugemale hambakaare lõpu poole, seda suuremaks ja laiemaks need muutuvad. Silmahammaste taga asetsevad eespurihambad ja nendest järgmised kannavad nime tagapurihambad. Eespurihambaid kasutatakse osaliselt toidu hammustamiseks ja osaliselt ka närimiseks. Neil on kaks köbrukest krooni osas ja üks või kaks juurt. Tagapurihambad on kõige tagumised ja kõige suuremad hambad. Nende ülesanne on purustada toit mälumisega. Selleks on neil neli või viis köbrukest ja kuni kolm juurt. Purihammaste laial mälumispinnal on köbrukeste vahel sügavad vaod, seetõttu peab neid eriti hoolsalt puhastama, et kõik toidujäänused ja bakterid vagude põhjast eemaldatud saaks.
 • Kõige viimasena suhu lõikuvat ja hambakaare kõige viimast hammast nimetatakse tarkusehambaks. Tarkusega otseselt ei ole sellel küll mingisugust seost, kuid kuna ta lõikub tavaliselt umbes 18 aasta vanuses siis tõenäoliselt tuleneb tema “hüüdnimi” just vanusest ja ootustest millele inimene selles vanuses juba kindlasti peaks vastama.

Esimene purihammas aga lõikub tavaliselt 6. eluaastal ja on kõige esimene jäävhammas, mis lapsele suhu lõikub! See on hammas, millega tuleb tööd teha ja mida kasutada kogu elu! See lõikub piimahammaste rea lõppu ja ei vaheta lõikumisega välja ühtegi teist hammast. Seetõttu on väga oluline seda kohe suhulõikumise järgselt ka väga hästi ja regulaarselt hooldama hakata.

Et seda tähtsat hammast ikka suus tähele panna, siis on hea on meelde jätta number 6. Lõikub see ju kuue aastaselt ja kuuendaks hambaks piimahammaste rea lõppu, nii ülemisel kui alumisel hambakaarel.

Palu lastel leida see hammas oma suus. Olenevalt vanusest võibki see olla nende suus kõige viimane hammas. Vaadake hamba asukohta ka õpimapi vahel olevalt töölehelt “Hambad minu suus”.

Küsi õpilastelt: “Minu neid on all? Mitu üleval?”
Rõhuta, et lapsed peavad seda hammast kindlasti õhtul kodus emale-isale näitama ja paluma abi ka selle puhastamisel, sest nad kuulsid täna koolis kui oluline hammas see on! Kui see on korralikult igeme seest välja lõikunud on, siis oleks soovitatav ka hambaarstile seda hammast näitamas käia.

Erinevate hambatüüpide mõistmiseks on soovitav läbi viia ka ülevaatlik Inimeste ja loomade hammaste vaatlus ja võrdlus. Kasutada võib postrit "Loomade hambad" või koostada ise meelepäraste loomapiltidega tööleht, samuti võib selle koostamise anda kodutööna õpilastele, näiteks loodusõpetuse tunni raames.

Selgita, et lihatoiduliste loomade lõikehambad on vähe arenenud, kuid silmahambad suured, siledad ja teravad, et oleks hõlbus saaklooma haarata. Purihambad on teravad; kuid nende teravikud ei lõiku, vaid sobituvad tihedalt külg külje kõrvale, et oleks võimalik liha kiudusid läbistada.

Taimetoiduliste loomade lõikehambad on väga arenenud, silmahambad aga kängu jäänud (elevantidel on need arenenud näiteks võitlusvahenditeks), purihambad on lamedad ja vaid külgedelt emailiga kaetud.

Puuviljatoiduliste kõik hambad on peaaegu ühepikkused; silmahambad pisut ettepoole suunatud, koonilised ja tömbid (vajalik mitte saaklooma haaramiseks, vaid ainult mälumisjõu rakendamiseks), purihambad on lamedad, mitte väga teravad ja kaetud pealtpoolt emailiga, et aidata eemaldada jääke mis tekivad hammaste külgliikumise tõttu.

Segatoidulistel loomadel, nagu näiteks karudel, meenutavad lõikehambad taimetoiduliste lõikehambaid, silmahambad sarnanevad lihatoiduliste omadega ja purihambad on nii teravad kui ka lamedad, et täita mõlemat ülesannet - peenestada nii liha kui ka taimi.

Õpilastega võib valmistada ka erinevaid hamba mudeleid paberist ja võtta enda hammaste jäljendeid nt. plastiliiniga. Vaata hambakaare meisterdamise töölehte

Et kinnistada räägitut on soovitav teha praktiline tunnitöö “Lõika, rebi ja peenesta”. Läbi praktilise tegevuse kogevad õpilased nii hammaste tähtsust, erinevaid hammaste tüüpe kui nende ülesandeid.

1. Palu, et õpilased puhastaksid esmalt oma käed. Juhenda neid katsuma sõrmedega oma hambaid ja palu kirjelda millistena erinevad hambad neile tunduvad. Abista suunavate küsimustega:
• Kas kõik oma hambad on ühesuguse suurusega?
• Milliseid hambad tunduvad suuremad?
• Millised hambad tunduvad teravamad?
• Millised hambad tunduvad lamedamad?
• Milliseid hambad tunduvad siledamad?
• Millistel hammastel on palju kühmusid?
• Millistel hammastel on ainult üks sirge serv?
Küsi õpilastelt, mida nad arvavad, miks nende hambad on erineva suuruse ja kujuga. !

2. Valmistage ette iga lapse jaoks taldrik, millel on porgandi või õunaviilud, leib, küpsis ja vahukommid ning klaas veega. Palu õpilastel maitsta järjekorras erinevaid palasid taldrikul. Juhi nende tähelepanu erinevate hammaste töö järjekorra jälgimisele. Iga pala vahepeal palu neil juua vett.

Küsimused:
• Milliseid hambaid kasutasite pala hammustamiseks?
• Milliseid hambaid kasutasite palade peenestamiseks?
• Mida oli kõvem närida, mida pehmem?
• Kas ka joomise ajal tegid hambad tööd?
• Mille söömisel tegid hambad kõige rohkem tööd?
• Mida oli vaja peenestamiseks kõige rohkem närida?
Püüdke keskenduda vaid erinevate hammaste tööle, kuid kui õpilased mainivad ka sülge, siis selgita, et mälumine aktiviseerib ka süljenäärmete töö ja lihtsustab toidu neelamist.

Kodune töö: “Minu hambakaart”
Selle koduse ülesande eesmärk on, et ka lapsevanemad oleksid kursis oma lapse suutervise olukorraga ja koolis õpituga. Üks lehekülje pool selgitab ülesannet, teisel poolel on oluline taustinfot lapsevanemale. Kui on teada, et õpilasele ei pruugi kodusetöö tegemiseks keegi kodus abi pakkuda abista õpilast kooliülesande täitmisel ise.

Kodune töö “Hammaste vahetumine”
Paluge õpilastel, et lapsevanem teeks lapse suust kodus foto (nägu ei tohiks peale jääda - ainult suu). Näiteks naeratav suu, millel on hästi näha hambad. Paluge foto kas kodus vm. välja printida või ja kooli kaasa võtta. Koolis koostage fotodest stendile pildikollaaž ja paluge õpilastel arvata kellele suud kuuluvad, kirjutage koos iga pildi alla õpilase nimi.

 

TÄHTIS! JÄTA MEELDE!

Inimesel on 3 erinevat tüüpi hambaid:
• lõikehambad - hammustavad, lõikavad
• silmahambad e. kaniinid - rebivad, tükeldavad
• purihambad (eespurihambad, tagapurihambad, viimast purihammast nimetatakse tarkusehambaks) - mäluvad, peenestavad

Esimene jäävhammas lõikub suhu 6 aastaselt piimahammaste rea lõppu.

Kordamisküsimused:
Mitu tüüpi hambaid inimesel on?
Nimeta erinevad hambatüübid.
Milleks kasutatakse lõikehambaid ja kus need suus asuvad?
Milleks kasutatakse kaniine ja kus need suus asuvad?
Milleks kasutatakse eespurihambaid ja kus need suus asuvad?
Milleks kasutatakse tagapurihambaid ja kus need suus asuvad?
Mis seotub sulle sinu suu ja numbriga 6?Vaata lisaks | 2.peatükk: Suu sisemus
Õppetund 3: erinevad hammaste tüübid
NB! Meie leht kasutab küpsiseid (cookies) veebiliikluse analüüsimiseks ning kasutajakogemuse parandamiseks. Jätkates veebilehe kasutamist, nõustud küpsiste salvestamisega sinu arvutisse.
Suutervis
koolis
Kiku