3.peatükk: Kes elavad suus?

2. juuli 2014

Kolmandas peatükis tutvutakse suukeskkonnas elunevate bakteritega ja nende tegevuse mõjuga inimese suutervisele. Selgitatakse hambakatu poolt esile kutsutud kaariesehaiguse olemust ja kujunemist ning toitumisharjumuste ja suuhügieeni mõju sellele. Teoreetilise osa kinnistamiseks on teemaatilised töölehed mille abil jätkatakse õpimapi “Minu suu” koostamist

Ülevaade

Kolmas peatükk annab ülevaate suukeskkonnas elunevatest bakteritest ja nende mõjust inimese suutervisele. Õpilased mõistavad, et kõikjal meid ümbritsevas keskkonnas elab baktereid; ka inimese seedekulglas, sealhulgas ka suus, pesitseb kuni paar kilogrammi baktereid! Need mikroobid on oluline osa meie immuunsüsteemist, kellega elame igapäevaselt sõbralikult sümbioosis. Loodusliku tasakaalu häirumise tagajärjel ilmnevad haigusnähud. Suubakterite harmoonia rikkumise tagajärjeks on kaariesehaigus; teisisõnu - inimese suutervis sõltub heade ja halbade bakterite tasakaalust.

Teema paremaks mõistmiseks ja kinnistamiseks joonistavad õpilased fantaasiarikkaid pilte. Need kujutavad "loomi", kes nende arvates võiksid suus elada! Samuti mängivad õpilased teadlasi, uurides katseliselt bakterirohkust meid ümbritsevas keskkonnas ning kinnistavad õpitud teadmisi töölehti täites.

Olenevalt õpilaste vanusest võib üht teemat käsitleda ka üksiku tunnina.

Kasutatavad materjalid

• Teemat lahtiseletav taustinfo õpetajale ja selgitavad õppetükid
• Tunni ülesehitus
• Töölehed

Eesmärk

Tutvustada ja selgitada õpilastele:
• bakterid on osa meid ümbritsevast keskkonnast ja loodusest
• mikroobid on omased ja vajalikud kõikidele elusolenditele
• suus elab palju erinevaid baktereid millest osa põhjustavad suuhaigusi nagu hambakaaries
• ennekõike just toitumine (toitumisharjumused) määravad hambasõbralike või - vaenulike bakterite osakaalu suus
• bakterite rolli hambakaariese protsessis.

Tulemus

Õpilased mõistavad:
• inimese suus elab nii häid kui halbu baktereid
• bakterid on elusorganismid, kes paljunevad pooldudes, vajavad toitaineid ja väljutavad jääkaineid
• mõistavad hambahaiguste tekkemehhanismi: biokile ➞ happesöövitus ➞ hambakaaries ning biokile ➞ toksiinid ➞ organismi kaitsereaktsioon ➞ igemehaigus ➞ süsteemsed haigused.

Ettevalmistus:

1. Loe läbi taustinformatsioon õpetajale
2. Tutvu teemapõhiste töölehtedega
3. Prindi ja valmista ette tunnis kasutatavad materjalid.

 Vaata lisaks | 3.peatükk: Kes elavad suus?
NB! Meie leht kasutab küpsiseid (cookies) veebiliikluse analüüsimiseks ning kasutajakogemuse parandamiseks. Jätkates veebilehe kasutamist, nõustud küpsiste salvestamisega sinu arvutisse.
Suutervis
koolis
Kiku