Õppetunnid

Õppetund on õpetajale mõeldud tunni ülesehituse juhend, kus kirjeldatakse samm-sammult, kuidas samateemalise õppetüki infot õpilastele edasi anda, milliseid küsimusi küsida, milliseid mänge mängida, milliseid töölehti täita, mida koduülesandeks anda jne

1.peatükk: Suur suu »

Taustinfo õpetajale
Esimeses peatükis tutvutakse suu ja selle põhiliste ülesannetega ning suuõõne erinevate osade ja nende funktsioonidega. Alustatakse õpimapi “Minu suu” koostamist
Õppetund 2: Mis on suu sees?
Uurime suu sisemust ja mängime suu peeglit

2.peatükk: Suu sisemus »

Taustinfo õpetajale
Teises peatükis tutvutakse suuõõne sisemusega, erinevate hambatüüpide ja nende funktsioonidega. Samuti õpitakse tundma hamba ehitust ning selgitatakse piima- ja jäävhammaste ning sülje tähtsust.
Õppetund 1: Uurime suu sisemust
Suu sisemuse uurimine (1. peatükis käsitletut kordav tunnitöö)
Õppetund 2: Hammaste areng ja tähtsus
Eesmärk: Suu ja hammaste ülesannete kordamine, hammaste tähtsuse selgitamine ja näitlikustamine. Piima- ja jäävhammaste arvu, lõikumise nende tähtsuse ja vahetumise selgitamine.
Õppetund 3: erinevad hammaste tüübid
Eesmärk: selgitada õpilastele erinavaid hammaste tüüpe ja nende ülesandeid
Õppetund 4: Hammaste ehitus
Eesmärgiks on selgitada õpilastele hamba ehitust - nii silmaga nähtavaid kui nähtamatuid osasid, nende nimetusi ja ülesandeid. Õppetunni tulemusel õpilased mõistavad, et hammas on eluskude.

3.peatükk: Kes elavad suus? »

Õppetund 2: Mida teevad bakterid suus?
Selgitatakse suubakterite elutegevust ja nende rolli suutervises

4.peatükk: Kuidas hoida suu tevist? »

Õppetund 1: Bakterid tööhoos
Selgitatakse bakterite ja toitumise mõju kaariese tekkes ning suuhügieeni olulisust ja teostamist
NB! Meie leht kasutab küpsiseid (cookies) veebiliikluse analüüsimiseks ning kasutajakogemuse parandamiseks. Jätkates veebilehe kasutamist, nõustud küpsiste salvestamisega sinu arvutisse.
Suutervis
koolis
Kiku