Õppetunnid

Õppetund on õpetajale mõeldud tunni ülesehituse juhend, kus kirjeldatakse samm-sammult, kuidas samateemalise õppetüki infot õpilastele edasi anda, milliseid küsimusi küsida, milliseid mänge mängida, milliseid töölehti täita, mida koduülesandeks anda jne

1.peatükk: Suur suu »

Taustinfo õpetajale
Esimeses peatükis tutvutakse suu ja selle põhiliste ülesannetega ning suuõõne erinevate osade ja nende funktsioonidega. Alustatakse õpimapi “Minu suu” koostamist
Õppetund 2: Mis on suu sees?
Uurime suu sisemust ja mängime suu peeglit

2.peatükk: Suu sisemus »

Taustinfo õpetajale
Teises peatükis tutvutakse suuõõne sisemusega, erinevate hambatüüpide ja nende funktsioonidega. Samuti õpitakse tundma hamba ehitust ning selgitatakse piima- ja jäävhammaste ning sülje tähtsust.
Õppetund 1: Uurime suu sisemust
Suu sisemuse uurimine (1. peatükis käsitletut kordav tunnitöö)
Õppetund 2: Hammaste areng ja tähtsus
Eesmärk: Suu ja hammaste ülesannete kordamine, hammaste tähtsuse selgitamine ja näitlikustamine. Piima- ja jäävhammaste arvu, lõikumise nende tähtsuse ja vahetumise selgitamine.
Õppetund 3: erinevad hammaste tüübid
Eesmärk: selgitada õpilastele erinavaid hammaste tüüpe ja nende ülesandeid
Õppetund 4: Hammaste ehitus
Eesmärgiks on selgitada õpilastele hamba ehitust - nii silmaga nähtavaid kui nähtamatuid osasid, nende nimetusi ja ülesandeid. Õppetunni tulemusel õpilased mõistavad, et hammas on eluskude.

3.peatükk: Kes elavad suus? »

Õppetund 2: Mida teevad bakterid suus?
Selgitatakse suubakterite elutegevust ja nende rolli suutervises

4.peatükk: Kuidas hoida suu tevist? »

Õppetund 1: Bakterid tööhoos
Selgitatakse bakterite ja toitumise mõju kaariese tekkes ning suuhügieeni olulisust ja teostamist
Suutervis
koolis
Kiku