1.peatükk: Suur suu

2. juuli 2014

Esimeses peatükis õpitakse tundma suud ja selle põhilisi ülesandeid.

Ülevaade

Esimeses peatükis õpitakse tundma suud ja selle põhilisi ülesandeid. Õpetaja juhendamisel ja praktiliste ülesannete käigus kogetu põhjal selgitatakse ja kirjutatakse esmalt üles, mida on võimalik suuga teha, seejärel järjestatakse kõik suu ülesanded vastavalt nendele, mis aitavad süüa, juua ja suhelda.

 1. Peatüki mänguline osa “Mängime peeglit” kaudu on õpilastel võimalik vaadelda erinevaid suu ja suuõõne osasid ja nende ülesandeid.
 2. Praktilise söömise osa eesmärk on pöörata õpilaste tähelepanu sellele, kuidas suu erinevad osad aitavad ja toetavad inimest söömisel.
 3. Kõigi suu ja hammastega seotud teemade meelde jätmiseks alustatakse õpimapi “Minu suu” koostamist ettevalmistatud töölehtede põhjal.

Kasutatavad materjalid

Eesmärk

 • Tutvustada lähemalt suu ja suuõõne erinevaid osasid ja nende erinevaid funktsioone.
 • Selgitada, et suu ja hambad täidavad paljusid erinevaid funktsioone lisaks söömisele.

Tulemus

Õpilased mõistavad, et:

 • inimese suu täidab paljusid funktsioone - lisaks söömisele ja rääkimisele mõjutab suu ka kõnet ja ilmestab näo miimikat
 • Õpilased oskavad nimetada ja kirjeldada suu erinevaid funktsioone ja ülesandeid.
 • Õpilased oskavad näidata ja nimetada suu ja suuõõne erinevaid osasid.
 • Õpilased mõistavad, et keel on meeleorgan.

Ettevalmistus:

 1. Loe läbi taustinformatsioon õpetajale.
 2. Tutvu teemapõhiste töölehtedega.
 3. Prindi ja valmista ette tunnis kasutada planeeritavad materjalid ja vahendid.

Klassitöö ülevaade

Esimese peatüki õppetundides arutletakse
1. milleks on suu vajalik ja milliseid ülesandeid see üldiselt täidab.
2. õpitakse vaatluse käigus tundma erinevaid suu osasid
3. kogetakse läbi praktilise tegevuse nende funktsioone

Teema alustamiseks on sobiv 1 õppetund, milles arutletakse õpilastega milleks on suu meile vajalik ja mida suuga teha saab. Seejärel selgita 2 õppetunni ja õpetajale toodud taustinformatsiooni põhjal täpsemalt milliseid erinevaid funktsioone suu täidab ning millised suu osad nendes osalevad. Peatüki materjalide kinnistamiseks on sobilikud nii 2 kui 3 õppetund ja nendega haakuvad töölehed, mida võib täita nii tunnis kui kodutööna.

Vastavalt teema käsitlustele jaga õpilastele eelnevalt prinditud töölehed ja juhenda neid nende täitmisel.

Peatüki materjal on jagatud kolme õppetunni vahel. Taustinformatsioon õpetajale on abiks õppetundide ülesehitusel ja ette valmistamisel. Materjal on sobilik kasutamiseks nii erinevate õppetundide kaupa kui ka neid omavahel kombineerides.

 

Ideed integreerimiseks erinevate õppeainetega

Eesti keel ja kirjandus
Täna rääkisime suust ja hammastest ja mängisime peeglimängu.
Palu lastel meenutada, milliseid muinajutte nad teavad, kus on tegemist peegliga.

Raamatud, mida võib soovitada lugemiseks:
“Roosi, Liilia ja Jasmiin”
“Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi”
“Imelik peegel” J. Kunder

Loov kirjutamine teemadel:
“Minu suus” (fantaasiarikas lugu suu erinevatest osadest)
“Asjad, mis panevad mind naeratama”Vaata lisaks | 1.peatükk: Suur suu
NB! Meie leht kasutab küpsiseid (cookies) veebiliikluse analüüsimiseks ning kasutajakogemuse parandamiseks. Jätkates veebilehe kasutamist, nõustud küpsiste salvestamisega sinu arvutisse.
Suutervis
koolis
Kiku