Taustinfo õpetajale

24. nov 2014

Klassitöö ülevaade

Kolmanda peatüki õppetundides
1. tutvutakse looduse ja keskkonna näidete varal suubakterite ja nende elutegevusega
2. Selgitatakse bakterite rolli hambahaiguste tekkes
3. bakterite ja hambakaariese olemuse selgitamiseks viiakse läbi praktilised katsed

Teemat on sobilik alustada 2 peatüki “Uurin sõrmedega suud” kordamisega
1 õppetunnis selgitatakse, et suu sisemuses on samuti kui meid ümbritsevas keskkonnas sobilikud elutingimused erinevatele silmaga nähtamatutele bakteritele
2 õppetunnis selgitatakse kuidas bakterite kooslus ja tegevus mõjutavad inimese suutervist ja hambahaiguste teket.

Teostatakse praktiline katse mõistmaks bakterite olemasolu;
kaariese tekke visualiseerimiseks tehakse katse, mille puhul näitliku õppevahendina kasutatakse õuna.

Peatüki materjalide kinnistamiseks on teemade põhised töölehed mida võib täita nii tunnis kui kodutööna. Vastavalt teema käsitlustele jaga õpilastele eelnevalt prinditud töölehed ja juhenda neid nende täitmisel

Taustinformatsioon õpetajale on abiks õppetundide ülesehitusel ja  ette valmistamisel. Materjal on sobilik kasutamiseks nii erinevate õppetundide kaupa kui ka neid omavahel kombineerides. Peatükipõhised töölehed asuvad valdavalt õppetundide lõpus, samuti võib olla viidatud tekstis teemaga sobivate teiste peatükkide töölehtede asukohale.
Vaata lisaks | 3.peatükk: Kes elavad suus?
Taustinfo õpetajale
NB! Meie leht kasutab küpsiseid (cookies) veebiliikluse analüüsimiseks ning kasutajakogemuse parandamiseks. Jätkates veebilehe kasutamist, nõustud küpsiste salvestamisega sinu arvutisse.
Suutervis
koolis
Kiku