Taustinfo õpetajale

2. juuli 2014

Hammaste lagunemine (hambakaaries) on hamba kõvakudedes: emailis, dentiinis ja juuretsemendis pöördumatult kulgev krooniline protsess.

See on bakteriaalne nakkushaigus, mis mõjutab inimest kogu eluks. Emaili demineralisatsiooni tulemusena tekib hambasse karioosne defekt ehk hambaauk.
Ulatuslikult kahjustunud hambakude ei parane iseenesest, küll aga on hambakaaries piisava terviseteadlikkuse korral kõigile ennetatav.

Hambakaaries ja selle komplikatsioonid võivad põhjustada lisaks ebameeldivale valule ja lõhnale ka mahajäämust koolitöös ja õppeedukuse langust. Lisaks mõjutab halb suuõõne tervis nii lapse füüsilist kui emotsionaalset arengut ja pärsib aktiivsust. Ravimata hambahaigused viivad hammaste kaotuseni, seda nii piima- kui jäävhammaste osas. Kõik see mõjutab otseselt elukvaliteeti, toitumist, lapse arengut ja enesekindlust. Samuti võib liiga varajane hammaste kaotus hambahaiguste tagajärjel põhjustada kõnehäireid.

Hambasõbraliku toitumise ja hea suuhügieeniga on võimalik hambahaigusi ennetada.

 

Klassitöö ülevaade

1. Bakterid tööhoos
2. Hambsõbralik toitumine
3. Suuhügieen

Neljas peatükk:

  • annab õpetajale ülevaate välistest teguritest mis mõjutavad suutervist ning töölehtede ja temaatiliste posterite abil lihtsustab suutervise ja toitumise tähtsuse ja mõju selgitamist õpilastele
  • tegevuste, katsete, mängude ja töölehtede kombineerimine kinnistab käesolevas ja varasemates peatükkides käsitletud teemasid

Taustinformatsioon õpetajale on abiks õppetunni ülesehitusel ja ette valmistamisel. Materjal on sobilik kasutamiseks nii erinevate õppetundide kaupa kui ka neid omavahel kombineerides. Peatükipõhised töölehed asuvad õppetunni lõpus. Samuti võib peatüki tekstis olla viidatud teemaga sobivate teiste peatükkide töölehtede asukohale.

Musikaalne hammaste pesu!

Õppetunni keskmes oli hammaste eest hoolitsemine. Selle jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline kaasata ja informeerida ka lapsevanemaid suutervise hoidmise ja hambahaiguste ennetamise teemade osas.

Suutervise säilitamise puhul on oluline kodune eeskuju nii suuhügieeni kui toitumisharjumuste osas ja vanemate teadlikkus lapse erinevas vanuses esinevate probleemide, nende vältimise ja lapse abistamise/ suunamise osas.

Selgita õpilastele kodust ülesannet:

  1. Valida koos vanematega välja üks “hambapesu laul” (näiteks. poplugu, mis meeldib ka vanematele ja mis kestab vähemalt 2 minutit.)
  2. jaga igale õpilasele hambapesutehnikat selgitav poster ja palu, et see paigutataks kodus sobivasse kohta nii, et kogu pere saaks valitud muusikapala saatel hambaid pestes jälgida hambapesu puhul olulist õiget tehnikat.
  3. palu lastel täita ja lisada õpimappi tööleht “Kodune hammaste pesu”
  4. järgmisel tunnil palu õpilastel vahetada muljeid, millise loo nad valisid ja kuidas perekondlik hambapesu õnnestus.

 Vaata lisaks | 4.peatükk: Kuidas hoida suu tevist?
Taustinfo õpetajale
NB! Meie leht kasutab küpsiseid (cookies) veebiliikluse analüüsimiseks ning kasutajakogemuse parandamiseks. Jätkates veebilehe kasutamist, nõustud küpsiste salvestamisega sinu arvutisse.
Suutervis
koolis
Kiku