Õppetükid Õppetunnid Töölehed

Õppetunnid

Õppetund on õpetajale mõeldud tunni ülesehituse juhend, kus kirjeldatakse samm-sammult, kuidas samateemalise õppetüki infot õpilastele edasi anda, milliseid küsimusi küsida, milliseid mänge mängida, milliseid töölehti täita, mida koduülesandeks anda jne
1.peatükk: Suur suu »
Taustinfo õpetajale
Esimeses peatükis tutvutakse suu ja selle põhiliste ülesannetega ning suuõõne erinevate osade ja nende funktsioonidega. Alustatakse õpimapi “Minu suu” koostamist
Õppetund 1: Milleks on suu vajalik?
Mida saab suuga teha?
Õppetund 2: Mis on suu sees?
Uurime suu sisemust ja mängime 'suu peeglit'
Õppetund 3: Kuidas tegutseb suu söömisel
Söömise jälgimine
2.peatükk: Suu sisemus »
Taustinfo õpetajale
Teises peatükis tutvutakse suuõõne sisemusega, erinevate hambatüüpide ja nende funktsioonidega. Samuti õpitakse tundma hamba ehitust ning selgitatakse piima- ja jäävhammaste ning sülje tähtsust.
Õppetund 1: Uurime suu sisemust
Suu sisemuse uurimine (1. peatükis käsitletut kordav tunnitöö)
Õppetund 2: Hammaste areng ja tähtsus
Eesmärk: Suu ja hammaste ülesannete kordamine, hammaste tähtsuse selgitamine ja näitlikustamine. Piima- ja jäävhammaste arvu, lõikumise nende tähtsuse ja vahetumise selgitamine.
· Poster: Hambumus (1 lk)
Õppetund 3: erinevad hammaste tüübid
Eesmärk: selgitada õpilastele erinavaid hammaste tüüpe ja nende ülesandeid
Õppetund 4: Hammaste ehitus
Eesmärgiks on selgitada õpilastele hamba ehitust - nii silmaga nähtavaid kui nähtamatuid osasid, nende nimetusi ja ülesandeid. Õppetunni tulemusel õpilased mõistavad, et hammas on eluskude.
3.peatükk: Kes elavad suus? »
Õppetund 1: Kes elavad suus?
Õppetund 2: Mida teevad bakterid suus?
Selgitatakse suubakterite elutegevust ja nende rolli suutervises
· Poster: Kaaries (4 lk)
Taustinfo õpetajale
4.peatükk: Kuidas hoida suu tevist? »
Taustinfo õpetajale
Õppetund 1: Bakterid tööhoos
Selgitatakse bakterite ja toitumise mõju kaariese tekkes ning suuhügieeni olulisust ja teostamist