Õppetükid Õppetunnid Töölehed

Otsin sõna tervisekasvatus

1.õppetükk: Hammaste tähtsus
Hambad kuuluvad mälumisaparaadi koosseisu ja moodustavad koos mitmete teiste suuosadega suuesiku. Võrdne arv hambaid asub nii ülemisel, kui alumisel hammaskaarel. Nende peaülesandeks on toidu peenestamine...
1.õppetükk: Suubakterid
Eelmistes peatükkides oleme vaadelnud suu erinevaid ülesandeid, uurinud suus silmaga nähtavat ja jõudnud selgusele, et nii hambad, keel, suu limaskest, igemed kui ka lõualuu on...
Katse: Bakterid meie ümber
Uurime ja kasvatame baktereid kodustes tingimustes. Selle katse juures vajavad õpilased täiskasvanud inimese abi, juhendamist ja kontrolli. Katse läbiviimine eeldab ettevalmistustöid. Vajaminevad materjalid: 2 tl...
Taustinfo õpetajale
Klassitöö ülevaade Kolmanda peatüki õppetundides 1. tutvutakse looduse ja keskkonna näidete varal suubakterite ja nende elutegevusega 2. Selgitatakse bakterite rolli hambahaiguste tekkes 3. bakterite ja...
Õppetund 4: Hammaste ehitus
Alustades õppetundi meenuta, et oleme rääkinud juba suu ja hammaste ülesannetest ning erinevatest hambatüüpidest. Teame, et suus on nii silmale nähtavaid kui ka nähtamatuid osasid....