Õppetükid Õppetunnid Töölehed

Otsin sõna terviseõpetus

1.õppetükk: Suu ülesanded
SÖÖMINE ja JOOMINE Söömine ja joomine on meile eluliselt vajalik. Selleks, et neelata toitu või vedelikku ja alustada seedimisprotsessi peab meie suu nõuetekohaselt toimima. Toit...
Taustinfo õpetajale
Esimeses peatükis tutvusime suu ja selle ülesannetega üldiselt, käesolev peatükk tutvustab suu sisemust ja selle osasid põhjalikumalt. Suu on väravaks inimese organismi, meie kehadesse. Suu...
Õppetund 3: Kuidas tegutseb suu söömisel
Eesmärk: kinnistada peatükis õpitut ja seostada praktiliselt suu erinevaid osasid nende funktsiooniga. 1. Meenuta õpilastele, et nad nimetasid suu söömisfunktsiooni. Alustuseks palu neil imiteerida suuga...