Õppetükid Õppetunnid Töölehed

Otsin sõna katse

Katse “Happerünnak ja muna”
Katse võib teostada nii kodutööna (vt. tööleht ) või tunnis grupitööna Näita õpilastele mudelit /pilti hambast või kasutage töölehte “Hammaste ehitus” õpimapi “Minu suu” vahel....
Katse: Bakterid meie ümber
Uurime ja kasvatame baktereid kodustes tingimustes. Selle katse juures vajavad õpilased täiskasvanud inimese abi, juhendamist ja ...
Katse: Kaaries õunal
... puidust ork (sobivad näiteks söögipulgad)• nuga (kasutatakse katse lõpus umbes 3 päeva möödudes)Näita õpilastele tervet õuna ...
Katse: Hammas ja muna
... ehitust, hambahaigusi ja nende tekkepõhjusi. Käesolev katse näitlikustab söömise ja joomise järgselt tekkivat ...
Taustinfo õpetajale
... ja hambakaariese olemuse selgitamiseks viiakse läbi praktilised katsed Teemat on sobilik alustada 2 peatüki “Uurin sõrmedega suud” ...
3.peatükk: Kes elavad suus?
Ülevaade Kolmas peatükk annab ülevaate suukeskkonnas elunevatest bakteritest ja nende mõjust inimese suutervisele. Õpilased mõistavad, et kõikjal meid ümbritsevas keskkonnas elab baktereid; ka inimese seedekulglas,...
Taustinfo õpetajale
Hammaste lagunemine (hambakaaries) on hamba kõvakudedes: emailis, dentiinis ja juuretsemendis pöördumatult kulgev krooniline protsess. See on bakteriaalne nakkushaigus, mis mõjutab inimest kogu eluks. Emaili demineralisatsiooni...
Õppetund 1: Bakterid tööhoos
Arutelude, tegevuste, katsete ja mängude kaudu kinnistavad õpilased teadmisibakterite rollist ...
Õppetund 1: Kes elavad suus?
Selgitatakse, et bakterid on osa meid ümbritsevast keskkonnast ja loodusest Läbi arutelu ja näidete mõistavad õpilased silmaga nähtamatute bakterite olemasolu ja rolli suutervises Eesmärk: aidata...
Õppetund 2: Mida teevad bakterid suus?
Eesmärk on selgitada õpilastele suubakterite elutegevust ja et kõik elusolendid, nii ka suubakterid peale söömist ja seedimist väljutavad jääkaineid. Bakterite poolt toodetud jääkaine on hape,...
Õppetund 3: Kuidas tegutseb suu söömisel
Eesmärk: kinnistada peatükis õpitut ja seostada praktiliselt suu erinevaid osasid nende funktsiooniga. 1. Meenuta õpilastele, et nad nimetasid suu söömisfunktsiooni. Alustuseks palu neil imiteerida suuga...