Õppetükid Õppetunnid Töölehed

Otsin sõna eesti keel

2.peatükk: Suu sisemus
Selleks, et suurendada õpilaste teadlikkust suuõõne kohta: kasutavad õpilased oma sõrmi, millega tunnetavad erinevaid struktuure suus. vaadeldakse põhjalikumalt erinevaid hambatüüpe , nende kujusid, funktsioone ja...
1.õppetükk: Suu ülesanded
SÖÖMINE ja JOOMINE Söömine ja joomine on meile eluliselt vajalik. Selleks, et neelata toitu või vedelikku ja alustada seedimisprotsessi peab meie suu nõuetekohaselt toimima. Toit...
Taustinfo õpetajale
... asuvad enamik inimese meeleorganistest - silmad, kõrvad, nina ja keel. Suu ja hammaste tähtsus ei seisne üksnes toitumises. Lisaks toidu ...
Õppetund 1: Milleks on suu vajalik?
Küsige õpilastelt, milleks on suu meile vajalik; milliseid ülesandeid suu täidab? Kirjutage tahvlile kõik õpilaste antud vastused. Julgustage neid nimetama mitmeid tegevusi. Näidis nimekirjast, mis...
Õppetund 3: Kuidas tegutseb suu söömisel
Eesmärk: kinnistada peatükis õpitut ja seostada praktiliselt suu erinevaid osasid nende funktsiooniga. 1. Meenuta õpilastele, et nad nimetasid suu söömisfunktsiooni. Alustuseks palu neil imiteerida suuga...
1.peatükk: Suur suu
Ülevaade Esimeses peatükis õpitakse tundma suud ja selle põhilisi ülesandeid. Õpetaja juhendamisel ja praktiliste ülesannete käigus kogetu põhjal selgitatakse ja kirjutatakse esmalt üles, mida on...