Õppetükid Õppetunnid Töölehed

Otsin sõna bioloogia

1.peatükk: Suur suu
Ülevaade Esimeses peatükis õpitakse tundma suud ja selle põhilisi ülesandeid. Õpetaja juhendamisel ja praktiliste ülesannete käigus kogetu põhjal selgitatakse ja kirjutatakse esmalt üles, mida on...
1.õppetükk: Hammaste tähtsus
Hambad kuuluvad mälumisaparaadi koosseisu ja moodustavad koos mitmete teiste suuosadega suuesiku. Võrdne arv hambaid asub nii ülemisel, kui alumisel hammaskaarel. Nende peaülesandeks on toidu peenestamine...
1.õppetükk: Suu ülesanded
SÖÖMINE ja JOOMINE Söömine ja joomine on meile eluliselt vajalik. Selleks, et neelata toitu või vedelikku ja alustada seedimisprotsessi peab meie suu nõuetekohaselt toimima. Toit...
1.õppetükk: Suubakterid
Eelmistes peatükkides oleme vaadelnud suu erinevaid ülesandeid, uurinud suus silmaga nähtavat ja jõudnud selgusele, et nii hambad, keel, suu limaskest, igemed kui ka lõualuu on...
2.peatükk: Suu sisemus
Selleks, et suurendada õpilaste teadlikkust suuõõne kohta: kasutavad õpilased oma sõrmi, millega tunnetavad erinevaid struktuure suus. vaadeldakse põhjalikumalt erinevaid hambatüüpe , nende kujusid, funktsioone ja...
2.õppetükk: Hammaste tüübid
Milliseid hambaid meil suus on? Hammaste kuju on erinev ja vastavalt nende funktsioonile kohandunud. Suu esiosas on teravate servadega lõikehambad , mis on head toidu...
3.peatükk: Kes elavad suus?
Ülevaade Kolmas peatükk annab ülevaate suukeskkonnas elunevatest bakteritest ja nende mõjust inimese suutervisele. Õpilased mõistavad, et kõikjal meid ümbritsevas keskkonnas elab baktereid; ka inimese seedekulglas,...
3.õppetükk: Hammaste areng ja kasv
PIIMAHAMBAD Piimahambad hakkavad lõikuma umbes 6 kuu vanuses. Kokku on neid 20. Neist 4 lõike-, 2 silma- ja 4 purihammast nii üla- kui alalõuas. Piimahambad...
4.õppetükk: Hammaste ehitus
Hammas koosneb: • 3 kõvast koest (email, dentiin, tsement) ja ühest pehmest koest (pulp ehk närv). • krooni osas 5 erinevast vabast pinnast...
Katse: Bakterid meie ümber
Uurime ja kasvatame baktereid kodustes tingimustes. Selle katse juures vajavad õpilased täiskasvanud inimese abi, juhendamist ja kontrolli. Katse läbiviimine eeldab ettevalmistustöid. Vajaminevad materjalid: 2 tl...
Taustinfo õpetajale
Esimeses peatükis tutvusime suu ja selle ülesannetega üldiselt, käesolev peatükk tutvustab suu sisemust ja selle osasid põhjalikumalt. Suu on väravaks inimese organismi, meie kehadesse. Suu...
Taustinfo õpetajale
Näokolju piirkonnas asuvad enamik inimese meeleorganistest - silmad, kõrvad, nina ja keel. Suu ja hammaste tähtsus ei seisne üksnes toitumises. Lisaks toidu maitsmisele ja söömisele...
Taustinfo õpetajale
Klassitöö ülevaade Kolmanda peatüki õppetundides 1. tutvutakse looduse ja keskkonna näidete varal suubakterite ja nende elutegevusega 2. Selgitatakse bakterite rolli hambahaiguste tekkes 3. bakterite ja...
Õppetund 1: Uurime suu sisemust
Läbivaatlemise, kompamise ja kirjeldamise mõistavad õpilased paremini suuõõne erinevaid struktuure ja osasid. Eesmärk: anda õpilastele võimalus uurida ning kirjeldada suuõõne keskkonda ja kirjeldada seal olevaid...
Õppetund 2: Hammaste areng ja tähtsus
Tööta läbi teemakohane taustinfo õpetajale ning seotud õppetükid . Võimalusel kasuta tunnis ja valmista ette ka projektoriga seinale näidatav materjal teema visualiseerimiseks lastele. Prindi tunnis...
Õppetund 2: Mida teevad bakterid suus?
Eesmärk on selgitada õpilastele suubakterite elutegevust ja et kõik elusolendid, nii ka suubakterid peale söömist ja seedimist väljutavad jääkaineid. Bakterite poolt toodetud jääkaine on hape,...
Õppetund 2: Mis on suu sees?
Mängime “Suu peeglit” Läbi selle mängu näevad ja mõistavad õpilased paremini suuõõne erinevaid struktuure ja osasid. Eesmärk: näitlikustada suu liikumist (suu erinevaid funtsioone) ja õppida...
Õppetund 3: Kuidas tegutseb suu söömisel
Eesmärk: kinnistada peatükis õpitut ja seostada praktiliselt suu erinevaid osasid nende funktsiooniga. 1. Meenuta õpilastele, et nad nimetasid suu söömisfunktsiooni. Alustuseks palu neil imiteerida suuga...
Õppetund 4: Hammaste ehitus
Alustades õppetundi meenuta, et oleme rääkinud juba suu ja hammaste ülesannetest ning erinevatest hambatüüpidest. Teame, et suus on nii silmale nähtavaid kui ka nähtamatuid osasid....