Laste hammaste tervis › Õppematerjalid › Kuidas hoida suutervist

Suutervis koolis - 4.osa Kuidas hoida suutervist

 0 häält
Laili Lutsar-Jänes
suuhügienist
17.dets. 2013
Neljandas peatükis tutvutakse väliste teguritega, mis mõjutavad meie suu tervist ja mille abil on võimalik hoida suu tervena. Läbi mängulise tegevuse kinnistatakse eelmises peatükis õpitut ning selgitatakse toitumis- ja suuhügieeni harjumuste mõju suu tervisele. Teoreetilise osa kinnistamisel on abiks teemapõhised töölehed, mille abil jätkatakse töövihiku “Minu suu” koostamist.
PDFNB! PDF failide vaatamiseks on saadaval mitmesugust tarkvara:
Sumatra PDF (vaid 2MB, ei vaja installimist) või Adobe Reader (ca 50MB)
ADMIN
© 2010-2015 | Haigekassa projekt nr 2-21/20